©  Foto:

TICKON: Organic Highway, Mikael Hansen

Mikael Hansens lange lige ”motorvej” skærer gennem skoven og forsvinder på en bakketop.

Organic Highway, 1995, 2002, 2011

  • Kunstner: Mikael Hansen
  • 1995, 2002, 2011

OBS: Der skal betales entré (25 kr.) for at komme ind i Slotsparken. 

Et optisk bedrag

Mikael Hansens motorvej er slet ikke så lang, som den ser ud, men benytter sig af perspektiv-princippet om gradienter. Vejen bliver altså smallere og smallere, selvom den giver indtryk af at have samme bredde.

Mikael Hansen skabte værket i 1995, men har været i TICKON flere gange siden for at reetablere. TICKONs Venner har ligeledes tilbagevendende opgaver med at få grenene til at følge den oprindelige linje, fjerne nedfaldende materiale og rette kanterne op.

Forud for installationen i TICKON afprøvede Mikael Hansen eksperimentet i Vestskoven, nær sin bolig i Albertslund. I baghovedet havde han sin opfattelse af ét af Danmarks største motorvejskryds, som han er nabo til.

Selv betragter han naturkunst/Land Art som en mulighed for at skabe et nyt rum i naturen, et rum, der giver plads til nye fortolkninger af såvel selve rummet som af de materialer, der anvendes - her altså grene.

At han netop med sit værk illuderer en motorvej, forklarer han med, at vi paradoksalt nok føler os mere trygge ved noget så genkendeligt som en menneskeskabt vej fremfor naturens eget vildnis og kaos. 

Mikael Hansen

Mikael Hansen, født 1943 i Danmark. Uddannet grafiker. Som Alfio Bonanno hører også han til blandt pionererne indenfor Land Art/naturkunst/stedsspecifik kunst. Arbejder mest med naturens egne materialer, men bruger også andet, hvis der er behov for det. I så fald dog kun i et på forhånd tidsbegrænset interval, hvorefter det fjernes igen. 

Læs mere

Læs mere om TICKON her.