©  Foto:

TICKON: The Maze of the great Oak of Denmark within Stone Ship - 1001 Young Trees, Alan Sonfist

Alan Sonfist skibssætning i TICKON er blevet parkens symbol - skibsformen, der omslutter et egeblad. 

The Maze of the great Oak of Denmark within Stone Ship - 1001 Young Trees

  • Kunstner: Alan Sonfist
  • 1993

OBS: Der skal betales entré (25 kr.) for at komme ind i Slotsparken. 

En hyldest til Danmark

Af det oprindelige værk ligger kun stenene tilbage - de vil til gengæld blive der til evig tid og til stadighed få publikum og måske senere arkæologer til at tro, at dette er en skibssætning fra bronzealderen, jernalderen eller vikingetiden.

Kunstnerens tanke med sin installation var da også en hyldest til Danmark - til netop vore oldtidsgrave, men også til den stolte danske eg. Derfor blev der indenfor stensætningen plantet ikke færre end 1001 små egetræer - endda stod træerne i formation som et egeblad, der var markeret med marksten.

I dag er der stadig bevoksning indenfor de store kampesten, men ikke længere egetræer, som ikke trives på pladsen nedenfor bakken. I stedet har naturlig bevoksning overtaget rollen som repræsentanter for Danmark. 

Af og til spørger publikum, hvorfor TICKON ikke får genetableret værket og plantet egetræer. Til det er der to svar: Det er ikke TICKONs opgave at ændre radikalt på naturen - en egebeplantning ville kræve total menneskekontrol for at overleve. For det andet er det skete jo faktisk præcis det forventede: At naturen efterhånden tager over og lader reminiscenser af et værk stå tilbage - i dette tilfælde de uforgængelige sten.

Blandingen af natur og kultur er typisk for Alan Sonfist. F.eks. fyldte han i 1990-92 et gammelt Hawk Missil med muld og unge træer i forventning om, at træerne skulle sprænge missilet. 

Han vil med sin kunst bevise, at naturen er i stand til at tage over. Midt i forureningen - som f.eks. på en losseplads - tilføjer han muld og planter træer. Men han er også optaget af, hvordan civilisationer afløser hinanden som i værket ’Cirkles of Time’, som han skabte i Toscana i slutningen af ’80’erne. Her plantede han i stadigt omringende cirkler den europæiske kulturs historie - fra cirklens centrum med træ-arter fra før menneskenes tidsalder, dernæst urter fra etruskerne, bronzegrene og laurbær, der repræsenterede grækerne, en stenbelagt vej var romernes bidrag etc. 

Alan Sonfist

Alan Sonfist, født 1946 i South Bronx, har især arbejdet i USA, men også i Tyskland, Brasilien, Frankrig og Italien - både med naturkunst og med skulpturer og projekter, der synliggør det oprindelige landskab. 

Læs mere

Læs mere om TICKON her.