©  Foto:

Tappenstreg

Gå med Tappenstregen - en autentisk militærceremoni - når soldaterne kaldes hjem fra ølstuerne.

Tappenstregen i Nyborg er en autentisk militærceremoni med musikledsagelse.

Marchen starter ved rytterkunstværket i krydset Adelgade/Strandvejen og går derefter gennem byens gader med stop udvalgte steder. Ruten tager dig igennem flere af de unikke og seværdige steder i Nyborg, som også hører sig til en byvandring. Så trop op til denne "byvandring" med musikledsagelse, og fordyb dig gerne i de mange historiske steder efterfølgende. Turen varer ca. 1 time. 

Bagom Tappenstregen - Nyborgs autentiske militærceremoni

Ceremonien i dens nuværende udførelse stammer fra midten af 1700-tallet og er blevet anvendt i de fleste danske garnisonsbyer til at kalde soldaterne hjem til deres kvarterer og kaserner fra ølstuer og marketenderier. Denne praksis er også blevet anvendt i andre europæiske byer.

Ordet Tappenstreg eller Tap-toe stammer henholdsvis fra tysk og hollandsk. Tappen-streg fra det tyske ZAPFEN og STREICH (tap og slag) og det hollandske TAP-TOE (tap i eller til).

Under marchen gennem byens gader opsøgtes de steder, hvor soldaterne sad og drak, hvorefter den ledsagende befalingsmand slog tappen i øltønden eller med kridt slog en streg over spunsen som tegn på, at den ikke måtte åbnes mere den dag.

Nyborg Tappenstreg er i sin nuværende genskabelse forsøgt rekonstrueret så præcist, som det har været muligt i forhold til tiden omkring 1869, hvor Nyborg Fæstning blev nedlagt. I årene herefter påbegyndtes nedbrydningen af flere af byens fæstningsvolde, og i takt hermed ændredes vaner og skikke, hvorved også Tappenstregen gik af mode i 1870'erne.

Til forskel fra andre garnisonsbyer gik Tappenstregen i Nyborg kun på tirsdage kl. 21.00 med fløjte og tromme. Dette skyldtes formentlig, at soldaterne her fortrinsvis var privat indkvarterede og ikke samledes i større kaserner. Herved har Tappenstregens praktiske formål, nemlig at kalde soldaterne hjem fra øl- og skænkestuer, ikke været aktuelt. Den største kendte Tappenstreg, der er gennemført i Europa, fandt sted i Berlin i 1872 med deltagelse af 1000 musikere.

3. Jægerkorps, eller i daglig tale kaldt Nyborgjægerne, kom til byen i 1842 fra Kastellet i København. Korpset, der blev meget populært i Nyborg, deltog med hæder i begge slesvigske krige. Grundet dette korps' særlige popularitet i byen gennemføres Tappenstregen i jægernes grønne uniformer.

Melodien, som kendetegner traditionen, stammer angiveligt fra en engelsk folkevise fra 1720 og hørtes første gang i Danmark i 1748 i København.

I 1800-tallet anvendte regimenterne unge drenge som trompetere, trommeslagere og fløjtespillere. Den verdensberømte fynske komponist Carl Nielsen var således også tilknyttet et fynsk regiment som trompeter i drengeårene.

Tag med på guidet musikledsaget tur, hvor Østfyns Museer guider dig gennem Nyborgs garnisionshistorie