Vandring på Øhavsstien på Sydfyn

Takt og tone på vandreturen

Foto: Destination Fyn

Vi har her samlet nogle gode råd om færdsel og hensyn i naturen.

Sporløs færden på vandreturen

For at vi alle sammen kan blive ved med at nyde den skønne og uspolerede natur, skal vi selvfølgelig færdes så sporløst som muligt. Det vil sige:

 • Tag hensyn til naturen – forstyr ikke fugle eller andre dyr
 • Tag affald med hjem eller smid det i skraldespande
 • Skad ikke naturen og efterlad ikke spor, når I laver bål
 • Sov på etablerede overnatningssteder og lav kun nye, hvor det ikke skader naturen
 • Overhold gældende regler, når I tænder bål – f.eks. ift. forbud og indsamling af brænde

Regler på offentlig og privat jord

Generelt er der fri færdsel på offentlig jord, når man er til fods. Du må f.eks. gerne opholde dig uden for veje og stier, og du må færdes hele døgnet rundt. Der kan dog være begrænset adgang, hvis der afholdes jagt. Du må slå telt op i flere forskellige skove - find dem på Naturstyrelsens oversigtskort og læs også reglerne for fri teltning.

På privat jord må du som udgangspunkt kun færdes på stier og veje fra kl. 06 til solnedgang, og du skal selvfølgelig rette dig efter skiltningen.

Du kan læse de gældende regler på Miljøstyrelsens hjemmeside - her kan du desuden læse reglerne for indsamling af planter.

Særlige regler på Øhavsstien

På turen er det vigtigt at vise hensyn til natur, lodsejer og andre vandrere: 

 • Hele stien er åben for færdsel fra klokken seks morgen til solnedgang
 • Hunde skal føres i snor
 • Man må kun færdes til fods – dvs. ridning, cykling og lignende er ikke tilladt
 • Færdslen er på privat ejendom. Tag hensyn til ejerne, vær hensynsfuld og smid ikke affald.
 • Det er ikke tilladt at gøre ophold nærmere end 150 meter fra beboelse
 • Overnatning i telt skal foregå på lejr- eller campingplads eller andre steder, hvor ejeren giver lov
 • I tilfælde af jagt kan stien være lukket, men der vil på stedet blive informeret om en alternativ rute
 • Naturbeskyttelseslovens regler for færdsel i naturen overholdes i det hele taget
 • Vis hensyn overfor andre vandrere, som du møder på din vej

Om afmærkningen af Øhavsstien

Øhavsstien er afmærket med blå pictogrammer med en lille hvid vandrer og teksten ”Øhavsstien”. Du kan ikke se fra den ene markering til den næste. Afmærkningerne er sat der, hvor stien ændrer retning, eller hvor der kan være tvivl. Som regel er det meget nemt at følge stien, men følg på kortet, så du altid ved, hvor du befinder dig, hvis du kommer i tvivl om retningen.

Læs mere om vandring i den danske natur på Naturstyrelsens hjemmeside.