©  Foto:

Tage Svenning Andersen - Billedkunstner

Tage Svenning Andersen beskæftiger sig især med maleri og træskulptur

Utallige referencer til Langeland

Tage Svenning Andersen er især kendt for sine mange billeder af en præst der sover ved siden af sin kirke. Oftest med en baggrund af marker og Langelandsbæltet med et MÆRSK-containerskib, der sejler forbi. Symbolikken i billederne må man selv ”rode” med. Men det er ikke en hentydning til at præster sover for meget.

Tage har også lavet et utal af billeder af ”Biskoppen af Skrøbelev”. I en granitkvadre, der er indsat i nordmuren på Skrøbelev Kirke, er der udhugget en skitse af en person i kjortel og med en stav i hånden. Tage kalder ham ”Biskoppen af Skrøbelev”. Han har lavet utallige billeder af biskoppen i sin egen fortælling. Bl.a. hvor biskoppen er sejlet til Strynø for at missionere for de vantro strynboere. Alle de omtalte billeder er i naivistisk stil. Tage laver også landskaber i naturalistisk stil. Næsten alt hvad han laver har en eller anden relation til Langeland fx natur, landskaber, kirker, skibe og havet. 

I barndommens land var Tages farmor kunsthandler fra sin lejlighed på Frederiksberg i København. I stuen var der malerier fra gulv til loft. Det var mest det vi i dag kalder ”sofastykker” - dvs hjorte i skovbryn, køer på marken, børn med tåre på kind osv, men også finere malerier af kendte kunstnere – fx med fiskekoner på Gammel Strand i København. Tage var meget optaget af malerierne og lærte sig selv at tegne – især bondegårde. Når han havde lavet en fin tegning gav han den til farmor. Hun kvitterede med ros og en ”daler” (det var datidens to-krone). Der startede hans professionelle karriere. Men ellers er Tage selvlært – også kaldet ”autodidakt”.

Biskoppen af Skrøbelev af Tage Svenning Andersen

Biografi

Tage Svenning Andersen er født i København i 1947. Han har været bosat på Langeland i ca 30 år. Han arbejder både abstrakt og figurativt – i alle genrer – måske især naivistisk og småreligiøst på en finurlig måde. Tage har udstillet mange steder bl.a. i SAK i Svendborg, i Nowhuset i Tullebølle, i Humble Kirke, i Tranekær Kirke, Sognehuset i Rudkøbing og ved Kunstnernes Åbne Døre.

Desuden har Tage undervist i kunst i mange sammenhænge bl.a. i en landsbyskole i Ghana, på en skole for udviklingshæmmede, på Asylcenter Holmegård og på forskellige børneinstitutioner. Han har stået for mange kunstprojekter og udstillinger. 

Tage Svenning Andersen kan besøges efter forudgående aftale.

Værker af Tage Svenning Andersen - oplevelser på Langeland