©  Foto:

Tåsinge Turistinformation

Kom forbi lokalhandlen i Troense og få besvaret alle de spørgsmål du som turist på Tåsinge kan have.

Storms Hjørne Lokalhandel i Troense har en reol med turistinformation. Dermed tilbydes det i hele butikkens åbningstid, og de frivillige i butikken svarer gerne på spørgsmål.

Derudover kan Niels Ole Nielsen kontaktes på (+45)40610809 eller via mail til taasingeinfo@gmail.com. Turistinformationen deltager og understøtter gerne oplevelser i området.

Tåsingekortet

”Velkommen til Tåsinge” er deres profil. Det er en til en tresproget information på både dansk, tysk og engelsk. Kortet revideres løbende. Det trykkes i over 20.000 stk. og distribueres lokalt og via Ferie Danmark til hoteller og turistkontorer i Danmark.

Partner med Geopark Det Sydfynske Øhav

Som partner med Geopark Det Sydfynske Øhav arbejder de løbende på at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det sker blandt andet gennem:

  • Deltagelse i samarbejde omkring bæredygtighed
  • Medvirke i velgørenhedsarrangementer rettet mod børn og unge med særlige behov
  • At fremskaffe formidlingsmateriale omkring naturen i vores område
  • En løbende indsats for at sikre en bæredygtig adfærd af gæsternes færdsel i naturen
  • Endvidere er deres intention, i samarbejdet med Geopark Det sydfynske Øhav, at få markedsført området som et bæredygtigt og naturligt område