©  Foto:

SUP tur fra Lundeborg til Elsehoved

Tag med på en dejlig tur på 14 km langs Fyns sydøstlige kyst.

Turen starter på stranden nær Villa Skovly på den østfynske kyst. For at komme til stranden skal du krydse en indhegning med langhårede skotsk højlandskvæg med lange horn, men trods deres størrelse er de ganske fredelige. Fra stranden padler du først en lille kilometer mod nord langs Purreskoven. Kysten og skoven her er særlig smuk og med mange store flotte træer helt ned til vandet. Bare få hundrede meter fra stranden ved Villa Skovly munder Tange Å ud i Storebælt, l dag syner den lille å og de flade strandenge ikke af meget, men for næsten 2000 år siden var aktivitetsniveauet ganske anderledes med anløbs- og sommermarkedsplads som omdrejningspunkt. Man har fundet mange arkæologiske genstande, blandt andet romerske glasperler, vægtlodder, mønter, pilespidser, forskellige former for værktøj og tusindvis af skibsnagler. Udgravningerne viser, at området med stor sandsynlighed er Skandinaviens ældste strandmarked med håndværksaktiviteter og handel fra nær og fjern. Turen fortsætter til Lundeborg Strand med den lange badebro og de mange strandgæster om sommeren. Fra kysten her har man udsigt til Langeland på den modsatte side af farvandet, og i det fjerne kan man ane Storebæltsbroen. Farvandet imellem Østfyn og Langeland har så vidt vides ikke et formelt navn, men kaldes enten Langeland Sund eller Lundeborg Bælt, alt afhængig af hvilken side af farvandet man bor på. Der er godt otte kilometer fra Lundeborg til Lohals på Langeland.

Havnebyen Lundeborg

Lige efter stranden ligger Lundeborg fiskerihavn, en stemningsfyldt og hyggelig lille havn med fiskekuttere og ældre pakhuse på kajen- ved siden af fiskerihavnen ligger lystbådehavnen. Lundeborg Havn er indgangen til Det Sydfynske Øhav fra østsiden, og mange lystsejlere lægger turen forbi, inden de tager fat på øhavet. Meget af det autentiske havnemiljø er bevaret, og der er en hyggelig stemning med spisesteder, ishuse og levende musik i »Smøgen« om sommeren.

Elsehoved pynt og fyret

Fra Lundeborg Havn fortsætter turen videre langs kysten forbi kirken og Præsteskov, indtil man kommer til Elsehoved Strand, et mindre sommerhusområde, og Elsehoved Pynt. Stranden strækker sig to kilometer rundt om Elsehoved Pynt, men der er kun sand på den nordlige side af pynten. På spidsen af pynten ligger Elsehoved fyrtårn, et ældre rundt jerntårn fra 1894. Udvendigt er fyrtårnet ikke ændret, siden det blev opført, så det viser meget godt, hvordan de mange mindre fyrtårne, der blev bygget i starten af 1900-tallet, så ud. Pynten er ikke særlig overrendt, så man har gode chancer for at få det hele for sig selv. Fra pynten kan du padle videre langs kysten og skoven helt ud til vandet. Omkring en kilometer længere nede ad kysten kommer du til Tiselholt Gods og det lille rødt lysthus på stranden.

Herfra kan du padle tilbage til Lundeborg.