©  Foto:

Sulkendrup Mølle

Sulkendrup Mølle ligger i en dyb skovklædt dal. Møllen omtales for første gang i 1425, og den har været i drift helt op til vores årtusinde. Den har været aktiv i ca. 600år. 

 

Sulkendrup Mølle - vandmøllen

Sulkendrup Mølle omtales første gang i 1425 og har været i erhvervsmæssig drift helt op i dette årtusinde. Møllen har altså været aktiv i næsten 600 år, hvilket er helt unikt. Møllen der var en af fem langs Ørbæk Å er i dag renoveret og bruges til en lang række formål og oplevelser. Senest er der tilført søndags-café, som du kan læse mere om på Sulkendrup Mølles hjemmeside.

Som mange andre steder og seværdigheder på Østfyn, er Sulkendrup Mølle tæt forbundet med den rige kulturarv, du finder på hele Østfyn. Møllen har både arbejdet for Holckenhavn Slot i 1700-tallet og været meget slemt hærget under Svenskekrigen i 1659. Da møllens historie strækker sig helt tilbage til starten af 1400-tallet, er der en stor sandsynlighed for, at vandmøllen også har en nær tilknytning til kongens residens i middelalderen Nyborg Slot. Måske har møllerens mel endda været en del af de mange fødevareleverancer fra oplandet til det kongelige hof - det der i dag genfortælles i Kongens Fadebur.

Sulkendrup Mølle - naturen

Sulkendrup Mølle ligger ved Ørbæk Å i en dyb skovklædt slugt.

Ørbæk Å er noget ganske særligt i vandmøllesammenhæng. På en 3,5 km strækning har åen et fald på 38 meter, hvilket har kunnet drive 5 vandmøller, hvoraf Lille Mølle og Sulkendrup Mølle fortsat er bevarede.

Til vandmøllen hører naturligvis en møllesø, og i området her omkring, kan man være heldig at opleve fiskeørne og isfugle og mange andre fugle. Ørbæk Å er som mange andre åer og vandløb på Fyn med til at opretholde Danmarks bedste Havørredbestande, så du kan også være heldig at se en Havørred springe på fisketrappen.

Udover at være beliggende i et ualmindelig idyllisk område, der egner sig perfekt til cykelture mellem f.eks. de Østfynske møller Dyrehave Mølle, Lille Mølle, Sulkendrup Mølle og Kongshøj Mølle, eller en smuttur til de to lokale bryggerier Refsvindinge Bryggeri og Ørbæk Bryggeri, så gemmer området også på en meget ældre historie.

Jættestuen ved Sulkendrup Mølle

I mølleskoven ligger hele 5 gravhøje. Af disse fortidsminder, rummer den største en Jættestue fra yngre stenalder. Denne oldtidshistorie er omkring 5.200 år gammel og er igennem en årrække blevet renoveret og åbnede for offentligheden i 2014.

Østfyn er rig på fortidsminder, og ikke langt herfra ligger Fortidsminderne ved Lindeskov, og det - i den sammenhæng - noget yngre Magelund Voldsted, der formentlig er anlagt en gang i 1100-tallet kort før Nyborg Slot tog sin begyndelse.

Teltplads og autocampere ved Sulkendrup Mølle

Ønsker du at overnatte på en primitiv teltplads eller skal du bare have et idyllisk sted at overnatte i din autocamper, så besøg møllens engområde. Her har du adgang til basale nødvendigheder i møllens bygninger, men ellers er dit ophold her for at nyde naturen og roen.

Unikt mødested

Sulkendrup Mølle tilbyder også at holde dit møde eller konference. Mulighederne er uendelige og vil du have et mødested ud over det sædvanlige så prøv Sulkendrup Mølle.