VisitFyn

Strand - Sandager Næs

Strand - Sandager Næs

Sandager Næs
Sandager Næs Strans er beliggende i Lillebælt lige syd for Emtekær
Nor og udfor den nordlige del af Bågø.

Der er parkeringsmuligheder ca. 30 m fra stranden, ønsker man
at benytte badebroen er der dog ca. 250 m. Der er opsat et skilt
omkring badeforhold og vandkvaliteten på parkeringspladsen
samt ved den centrale adgangsvej fra sommerhusområdet.

Stranden er ca. 200 m lang og mellem 10 m og 25 m bred. Både strandbredden og havbunden består primært af sand.

Badeområdet er lavvandet og der er opsat en badebro i forlængelse med adgangsvejen fra sommerhusområdet.

Sandager Næs S ligger udfor et stort sommerhusområde. Ca. 800
m øst for stranden findes Sandager Næs Camping.