©  Foto:

Stoense Kirke

I Stoense på det nordlige Langeland ligger denne fine kirke, som startede med at være anneks for Snøde Kirke.

Stoense kirke er en af de få kirker i landet der har tårnet mod øst.
Kirken er åben i gravarbejderens arbejdstid, men er også et pænt skue udefra. 

Historie

Det er formodet at kirken oprindeligt er bygget i middelalderen, men den er blevet forlænget mod vest og har fået hvælvinger i år 1600. Med ombygningen kom tårnet til, bygget oven på koret, hvilket er ret usædvanligt. En anden usædvanlig ting er at det ikke vides med sikkerhed, hvem der har bygget dette tårn. På tårnets østside står skrevet årstallet 1600 og initialerne NH og HH, men det vides ikke præcis hvem disse initialer tilhører. I slutningen af 1700-tallet blev der foretaget endnu en udbygning denne gang mod nord. Man kan stadig se forskellige spor af de ældre karakteristika, som kirken havde, f.eks. kan man indenfor se rester af den tilmurede norddør, og på murene er der spor af rundbuede vinduer. Kirken har en omhyggeligt udskåret og fager altertavle med en nadverscene udskåret med stor snilde. Alle de tolv disciple og Jesus i midten kan ses og de har alle individuelle og særegne træk. Kirken rummer også en flot prædikestol i snitværk fra omkring 1635, som skildrer Kristi historie. 

I 1956 skete den store modernisering af kirken, hvor flere af kirkens træk blev udbedret og erstattet. Efter en brand i 2012 var Stoense kirke lukket i 2 år, mens der igen blev restaureret og åbnet i 2014. Den blodige beretning om kirketårnet i Stoense Der er ikke enighed om hvem, initialerne NH og HH som står skrevet på tårnets østside, tilhører. En beretning af byskriver Peder Rasmussen fra 1849 giver et bud på en forklaring. Det er en dramatisk fortælling med intriger, tabt kærlighed, brødre i strid og ultimativt en rejsning af kirketårnet i år 1600. 

Glasmosaik

Billedkunster Maja Lisa Engelhardt har i 2005 skabt to kontrastfyldte glasmosaik-vinduer til Stoense Kirke. Som i andre af kunstnerens værker har hun formået at skabe spænding mellem lys og mørke, vildskab og ro. Kunstværkerne er skænket af Ny Carlsberg Fondet.

Kunstudstilling og musik

I Kirken er der en årlig kunstudstilling. Der har deltaget adskillige lokale kunstnere, men der er også kunstnere udenfor øen. Herregården Steensgård har siden 1977 arrangeret klassiske koncerter i Kirken med internationale kunstnere.

Kilde: Kirkerne på Langeland, Langelands Museum & Nordlangelands Lokalarkiv.

Registreret BIKE FRIENDS