©  Foto:

Stensætning og helleristningssten i Konabbe Skov

Stensætning, formet som omridset af et skib. Kan stamme fra bronzealder eller vikingetid.

I Konabbe Skov lige øst for Skovsgård Gods finder man Langelands eneste skibssætning. En skibssætning er et monument bestående af oprejste sten sat i en figur som ligner et skibs omrids. Skibssætningen i Konabbe Skov består af ret små sten som kun rager et lille stykke op over jorden. Den ligger i retningen nordnordøst-sydsydvest og måler ca. 14 x 6 meter. Dens datering er uklar.

I samme skov kan man også finde en sten med ca. 40 skålgruber eller skåltegn: små, runde fordybninger sandsynligvis udført i bronzealderen. Stenen er flad og måler 1 x 1,4 meter. Omkring stenen er der en stensætning af små sten, i et antal på mindst 40. Stensætningens udstrækning er ca. 22 x 8 meter.

Ingen af oldtidsminderne er undersøgt arkæologisk.

(Tekst: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)