©  Foto:

Søndersø Skov

Ro og fred i den grønne skov og gode stier til din vandretur - der er skønt i Søndersø Skov!

Søndersø Skov ligger midt imellem Søndersø og Næsbyhoved-Broby, og det er en smuk skov at gå tur i. Der er både grupper af bøgetræer og nåletræer, lysninger og tæt bevoksning. Det giver en dejlig afvekslende oplevelse, og så kan man også rigtig se, hvordan skoven bliver plejet og passet.

I kan også kigge efter forskellige planter, der vokser netop her: Bugtet kløver med smukke vinrøde blomster, den hvide aks-rapunsel, skovmærke, kær-høgeskæg med gule blomster og om foråret masser af hvide anemoner.

Der er små moser og søer i og omkring skoven, der ikke ligger så langt fra Margård Gods og den skov, der ligger der. Området er en ådal, der var præget af de to skove med moser og enge imellem. I dag er vejen mellem Odense og Bogense anlagt mellem skovene, og man kan se de flotte skovområder til begge sider af vejen. I de små mose- og søområder kan du bl.a. se og måske især høre butsnudet frø.

Når I går tur i Søndersø Skov, så er det en god idé at være stille - for så kan I se masser af fugle og nyde den smukke fuglesang. I skoven kan I bl.a. møde stor flagspætte, sangdrossel, rødstjert og gærdesmutte - og så holder musvågen også til herinde for at jage.

Parkering

Man kommer hertil fra vejen fra Odense til Søndersø og op ad den meget korte sidevej Søndersø Skovvej. Her kan I parkere bilen helt ind til siden i rabatten tæt på de steder, hvor der er en sti ind i skoven. Husk at tage hensyn til andre trafikanter og gående, når I parkerer bilen.

Regler for færdsel i skoven

Søndersø Skov er en smuk og fredelig idyl og skal forblive sådan. Derfor er det vigtigt at overholde reglerne. I skal også følge reglerne på de skilte, der er i skoven.

Bemærk, at der kan være jagt i skoven - i så tilfælde kan man naturligvis ikke færdes her.

I må kun færdes i skoven mellem 06:00 og solnedgang. I må gå på skovstierne, men det er vigtigt at holde sig på stierne. Man må naturligvis heller ikke smide sit affald eller tage af træer og planter.

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Hunde skal føres i snor. Ellers kan det i yderste konsekvens medføre bøder.

Man må ikke sætte sig ned og holde pause mindre end 150 meter fra bebyggelse. Vær opmærksom på at der er en del huse omkring Søndersø Skov, og det er vigtigt at respektere beboerne. Søndersø Skov er i privat eje.