Skov- og moseområde Lunden

Skovområde på Sydlangeland beliggende ud til kysten.

Skovområdet Lunden på Sydlangelands østkyst er smukt beliggende direkte ud til Langelandsbæltet nordøst for Kelds Nor Fyr.

Den skovbevoksede del, der består af både urørte områder, bevoksninger med stævningsdrift og af traditionelle bevoksninger primært med eg.

Lundemosen syd for skoven er omkranset af enge og bryn mod vest. En stor lysåben kystnær mose med en rig flora og fauna.
Fortsæt evt. af stien langs stranden til Keldsnor Fyr.

Benyt parkeringspladsen for enden af Lundevej for adgang til Lunden.