©  Foto:

Skamby Kirke

Midt i Skamby ligger Skamby Kirke på en bakketop, så man kan se den fra alle fire verdenshjørner - og den er da også værd at beundre.

Skamby kirke er en middelalderlig landsbykirke fra 1100-tallet.
Den er en korskirke, det vil sige bygget i korsform. Ydermure er af granitkvadre og munkesten. Der er romanske stenrelieffer på sydmur. Korsarmsgavlene er i stilen gotik og tidlig renæssance.

Der er mange spændende ting i og omkring kirken, for eksempel:

  • På altertavlen er der et krucifiks lavet af billedskæreren Claus Berg.
  • Romansk døbefont. 
  • Renæssanceprædikestol fra 1610. 
  • Kopi af Paolo Caliari Veroneses billede "Festen i Levis Hus". 
  • Skriftemålsarrangement fra 18. århundrede i den nordre korsarm. 
  • Epitafium i søndre korsarm over Günther Didrich Finecke, Dallund, død 1729.

På kirkegården findes en såkaldt pesttorn; en hvidtjørn der i sin tid blev plantet over massegrave med ofre for pesten, der hærgede i middelalderen. Pesttornen skulle holde sygdommen i jorden.

På kirkegården er der gravsteder for adelsslægten Blixen-Finecke og geograf og etnolog Hans Peder Steensby.

Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger. Man kan komme ind ved at bede kirkegårdens personale låse op, hvis man træffer dem på kirkegården. Man kan også låne en nøgle hos menighedsrådsformanden eller kirkens præster.