©  Foto:

Sandstenstavle

Sandstenstavlen på Langegade 6 er et indlæg i en nabostrid, der foregik i 1700-tallet. 

På bagsiden af Langegade 6 sidder en sandstenstavle fra 1700-tallet. I de to øverste hjørner bærer den årstallene 1630 og 1910.

Tavlen er et levn fra en nabostrid

Tavlen viser den ejendom, der tidligere lå på grunden, som var ejet af borgmester og byfoged Peter Chr. Schøtz. Tavlen var et indlæg i en nabostrid mellem Schøtz og hans nabo rådmand Andreas Høyer. Høyer havde bragt en del sladder til torvs om rådmand Schøtz og om hans forhold til ægteparret Hoppensach.

Høyer blev stævnet af Schøtz, som beskyldte sin nabo for at have bortført nogle kreaturer fra en fold på magistratens græsningsgareal ved Gedskovvej, nord for byen. Høyer svarede ved at klage over Schøtz og bruget blandt andet det udgangspunkt, at han selv var en fattig mand, der blev forfulgt af den rige Schøtz.

Striden varede i flere år, selv om stiftamtmanden forsøgte at mægle. Sagen endte med en form for sejr til Schøtz, der satte punktum med sandstenstavlen.

Tekst på tavlen

Tavlen bærer teksten:

Lad kun Misundelsens
Forgiftig Vinde blæse
Mit Hus og Haab på Gud
Min faste Grundvold staar
Bagvascheren i Scham skal
Hænge ved sin Næse
Naar Løgn for Sandhed
Soel bortsmelter og
Forgaard.