©  Foto:

Særudstilling på Borgmestergården

Dette års særudstilling på Borgmestergården er "Forbandet Barndom", der handler om Christian 2., som blev født på Nyborg Slot.

Christian 2. blev født på Nyborg Slot. Vi ved kun ganske lidt om kongens barndom. Ikke desto mindre kom hans fødsel til at have stor betydning. Både for kongens selvbillede og eftermæle.

Christian 2. kom til verden i 1481, i renæssancen begyndelse. Datidens lærde iagttog verden som et tegnsystem af varsler og forklaringer. Læger, astrologer, alkymister, kunstnere og historikere læste verden og fandt meningsfulde forklaringer og årsagssammenhænge. Ved Christian 2.s fødsel lagde en astrolog et horoskop for kongesønnen, og man har sandsynligvis også taget andre varsler.

Men hvordan skal varsler og horoskoper tolkes? Det afhænger af øjnene, der ser.

Øjnene der ser
Christian 2. havde mange fjender. Han blev i 1523 fordrevet som konge fra både Sverige og Danmark-Norge. Gustav Vasa af Sverige og Frederik 1 af Danmark skulle manifestere deres ret til at fordrive Christian 2. og selv sætte sig på tronen. Derfor skulle de vise, at Christian 2. var tyran. Altså en brutal og umoralsk fyrste. Fødslens og barndommens varsler blev fundet frem eller fundet på. De blev nu et bevis på kongens tyranniske beskaffenhed.

Selvbevidst valgsprog
Christian 2.s valgsprog som konge blev: ”Således af skæbnen bestemt”. Valgsproget vidner om en skæbnetro, som var udbredt i renæssancen. I stjernerne stilling og gennem andre varsel, kunne man læse Guds plan. Det lader til, at kongens astrologer har set en stor fremtid for kongen.

Med udgangspunkt i samtiden og eftertidens myter om Christian 2. giver udstillingen et indblik i verdensbilledet i renæssancens Danmark.

Oplev Christian 2. på Borgmestergården
I 2024 kan du blive meget klogere på Christian 2.s barndom og historie i udstillingen ‘Forbandet Barndom’. Udstillingen vises i Aarsleff salen på Borgmestergården i Nyborg fra d. 23. marts til den 31. oktober.
Der er gratis adgang til Borgmestergården.