©  Foto:

Særslev kirke

I Særslev kan du se en stor kirke oppe på en bakke, når du kommer forbi på hovedvejen - det er Særslev Kirke, der kan have været valfartskirke og stadig er et imponerende syn.

Særslev kirke er bygget i 1100-tallet.
Kirken, som er usædvanlig stor af en landsbykirke at være, er opført af granitkvadre. Sengotisk tårn. Kamtakket gavl på koret. 
Barok altertavle fra ca. 1700. Oprindelig korbue. Romansk granitdøbefont.

Kirken var i katolsk tid viet til Skt. Nikolaus, og der var en helligkilde - den såkaldte Møkilde - vest for kirken. Kirken kan derfor have fungeret som valfartskirke, og det er derfor, den er så stor.


På gavlen af våbenhuset ses et såkaldt "middagssolur", der måler timerne omkring middag, opsat 1788.

I tårnets vestgavl er indmuret en kanonkugle, som siges at være blevet affyret mod kirken af svenskerne, der havde stilling på Båring bakke.