VisitFyn

Rød Kløversti Nyborg

Den røde Kløversti fører rundt i Nyborgs nyere historie. Du kommer bla. på sporet af et istidslandskab, smuk natur og to særlige jernbanestrækninger. Turen er 7,0 km. 

Rød Kløversti i Nyborg er en tur rundt i Nyborgs nyere historie. 

Stien starter langs vandet sydpå, hvor du kan opleve Nyborg Marina med blandt andet legeplads og vandsportsklubberne. Herefter bevæger stien sig ind i land forbi Dyrehavemøllen, gennem istidslandskabet i Dyrehaveskoven, som oprindeligt var en kongelig dyrehave, der blev anlagt af Christian 3. og formentlig er landets ældste. Den har strakt sig hele vejen inde fra Nyborg Slot og ud til fjorden. Herfra fører stien dig videre langs Holckenhavn Fjord, hvor du kan opleve et rigt fugleliv med blandt andet hav- og fiskeørne.

Herfra vil du støde på sporet af den gamle jernbane mod Svendborg, hvor togene i sin tid kørte med den smukkeste udsigt ud over Holckenhavn Fjord og marker. Togene kører ikke længere på strækningen, men til gengæld kan du sætte dit fodspor på stien, hvor jernbanesporet engang lå.

Den røde sti bevæger sig væk fra sporet og igennem et af Nyborgs nybyggerkvarterer og videre hen til et andet jernbanespor, Avernakkebanen, som sammen med  stien bevæger sig ind mod byen. Dette jernbanespor er gennem de sidste 100 år udelukkende blevet brugt til industritransport.

Praktisk information

Alle fire Kløverstiruter starter på Vesterhavn 3a, 5800 Nyborg og er skiltet i retning MED uret. Få en folder hos VisitNyborg, ved startstedet eller find ruterne på Endomondo til både Android og iOS.

Vi glæder os til at vise dig spændende og anderledes oplevelser i Nyborg inden for såvel kultur som natur. Kløverstiruterne er fra ca 2,5 til godt 33 km. Flere af ruterne kan også kombineres, så de bliver længere eller kortere efter behov.

God tur!

OBS: strækningen fra punkt 2 og de følgende ca. 500 meter er igennem meget kuperet skov. Her kan det være nødvendigt at trække cyklen. Alternativt køres fra punkt 2 længere ad Dyrehavevej og Gammel Vindingevej følges til punkt 3. Fra punkt 3 er de følgende ca. 2 km. grussti - den gamle jernbanestrækning.