©  Foto:

Ringe Kunstbænk

En kunstbænk i Ringe ved søen - Poul Ingemann

Termini er tænkt som en slags promenade eller belvedere mod søen. Anlægget er en kontinuerlig bænk eller trin, hvorpå der rejser sig en række overdækkede pladser. Disses længder og  mellemrum er bestemt ud fra fibonaccis talrække, hvilket giver figuren sin dynamik og ruinagtige karakter, samtidig med at der i figuren opstår en fortætning i den ene ende og en udskudt solitær plads i den anden. De overdækkede pladser er delt op ved hjælp af søjler, hvorved selve bænkens grundlæggende egenskab som socialt siddeinstrument udfordres. Hele anlægget er tænkt i indfarvet hvid beton. Fladen inde i figuren er grus som det omkringliggende stisystem. Termini kan med tiden gro til eller sammen med den øvrige vegation omkring søen.