©  Foto:

Ravnholt Dyrehave

Ravnholt, der ligger omkranset af store løvskove, er med sine godt 5100 td. land Fyns næststørste hovedgård.
 
Der er ikke offentlig adgang til hovedgården ej heller til parken, men det anbefales at køre gennem de kilometerlange fredede kastanjealléer, som fra flere retninger fører til Ravnholt.

Der er god mulighed for en lang gåtur i skovene ved Ravnholt og til vådområdet. Der yndler mange rovfuglearter i skovområderne og om vinteren er der chance for at se rastende ørne.Foto udlånt af Nyborg Kommune.