©  Foto:

Rådhuset i Nyborg

Rådhusets første opførelse var i 1586. Derefter er der bl.a. blev genopbygget i 1803 efter den store brand i 1797, og ombygget i 1862, hvor der bl.a. blev tilføjet en ekstra etage. 

15 Rådhuset i

I 1586 opførte man ved Torvets østside byens rådhus. Af denne bygning er der dog kun ganske lidt murværk bevaret (på bagsiden af det nuværende rådhus), eftersom det sammen med de mange andre huse i byen brændte ved den store brand i 1797. Det blev genopbygget i 1803, men ombygget allerede i 1862 ved Vilhelm Tvede, hvor der tilføjedes en etage.

Andre ombygninger blev foretaget i 1899 (ved August Colding) og i 1931-36. Den seneste udvidelse er fra 1970’erne.