©  Foto:

Otterup Kirke

Otterup Kirke er en stor og flot kirke, og den blev da også allerede ombygget og udvidet i middelalderen. Kirken hørte under Nislevgård og er præget af de herremænd, der boede her.

Otterup kirke blev oprindelig bygget i 1150, men allerede i middelalderen blev den udvidet, og de gamle mure blev brudt ned for at stenene kunne bruges til genopbygningen af en større kirke.
Kirketårnet kom til i sengotisk tid.
Den yngste tilbygning er kapellet fra omkring 1914. Her er indsat 12 kister fra det tidligere gravkapel, som var indrettet for adelsslægten Sehestedt af Nislevgård.

Værd at se:
- Altertavlen er fra 1951, forestiller Kristi Genkomst, og er udført af Ellen Hofman-Bang fra den nordfynske herregård Hofmansgave
- Alterstager af sølv er skænket til kirken 1730 af Christian Sehestedt og hustru, ejerne af Nislevgård
- Prædikestol og himmel er et rigt udskåret træarbejde fra 1616 med Johan Nielsen Friis' og hustru Karen Krabbes våbenskjold; Johan Friis var en fynsk lensmand, hvis familie havde ejet Østrupgård uden for Otterup.

Kontakt graveren for at få adgang, hvis kirken er lukket.