©  Foto:

Offenligt toilet ved Marstal Sejlklub

Det offentligte toilet ved Marstal Sejlklub er et af 41 offentlige toiletter på Ærø.

Ved sejlklubben i Marstal finder du en offentlig toiletbygning. Der er ingen bemanding eller betaling.