©  Foto:

Østrup Kirke

Østrup Kirke på Klintebjergvej tæt på Odense Fjord er en smuk kirke fra middelalderen, hvor alle er velkomne til en smule ro og eftertænksomhed - også dig!

Østrup kirke hørte tidligere under herregården Østrupgård.
Kirken er fra omkring 1100-tallet.
I 1595 blev et nyt kor bygget af Østrupgårds daværende ejer Morten Skinkel. I koret findes en velbevaret ligsten efter Poul Skinkel, tidl. ejer af Østrupgård (død 1565) og hans kone Ida Andersdatter.

Værd at se:

  • Altertavle fra 1700-tallet i rokokostil
  • Prædikestol fra renæssancen, ca. 1610
  • Døbefont af granit
  • Lille krucifiks fra renæssancen
  • Kalkmalerier med Skt. Peter og Skt. Sebastian

I kirken findes en lysglobe, hvor man kan tænde lys.
Østrup Kirke er en vejkirke.