©  Foto:

Ørbæklunde

Ørbæklunde blev grundlagt ved sammenlægning af flere bondegårde. I begyndelsen af 1500-tallet fik Ørbæklunde herregårdsstatus.

 

I 1500-tallet tilhørte Ørbæklunde den magtfulde adelsslægt Friis. Ørbæklundes hovedfløj er opført i 1560 af ejeren Henrik Friis.

Hovedbygningen minder om renæssancebygningerne på Hesselagergård og Borreby, som er opført af Henrik Friis' bror, Johan Friis.

Gården har siden 1782 tilhørt medlemmer af slægten Lange. 

Der er ikke offentlig adgang til Ørbæklund.