©  Foto:

Ørbæk Kirke

Kirken er opført i 1200, og er bygget i romansk stil, der er profileret granitsokkel, og mur af rå kamp og munkesten. 

Opført omkring år 1200 i romansk stil med profileret granitsokkel af tilhugne kvadre og mur af rå kamp og munkesten.
 
I sengotisk tid er apsis og kor nedrevet og erstattet af langhuskor. Tårnet er gotisk sen- middelalder med 2 klokker, hvoraf den store er omstøbt i København 1778 og den mindre støbt i Odense 1692.

Kirken er med murede hvælvinger i kor og skib. Alter, altertavle og prædikestol fra omkring år 1600. Døbefonten er i romansk 'Storebæltstype'.

Af inventar kan særligt nævnes en Madonnafigur på nordvæggen og et smukt kirkeskib, samt alterkalk, stager og sølvtallerken fra 1661. Ligeledes ses primitive kalkmalerier med jagtscener fra omkring år 1500 udført af den kendte østfynske "træskomaler".
Kontakt venligst graver ang. åbnigstider.