©  Foto:

Øhavsstien: 5 km - Siø - Rudkøbing

Turen over Siø tager dig over to broer og rundt langs kysten på en af de mest fuglerige øer i Det Sydfynske Øhav. Nyd udsigten over Øhavet fra Langelandsbroen

Én ø, én gård og én skole

Siø er en lille flad ø på kun 125 ha. Her lå oprindelig flere øer:

Skovø, Sidø og Store og Lille Fugleholm. De uinddigede øer blev brugt til sommergræsning af dyr fra Langeland.

I 1861 blev øerne inddæmmet for at skabe dyrkbar jord, og det blev starten på én sammenhængende ø, Siø. I alt syv kilometer diger og flere pumper holder nu Siø tør. I dag er det primært frøavl og svineproduktion, der præger øen. Midt på øen ligger en slægtsgård, hvis nuværende familie siden 1922 har været ejere af øen. Husene rundt på øen var oprindelig medarbejderboliger til gårdens folk, og lige bag selve gården ses øens skolebygning, hvor 1 lærer underviste øens syv-otte børn.

Frem til omkring 1950 var der skole på Siø.

Broerne giver flot udsyn over Øhavet

På din vej til og fra Siø krydser du to broer - Siøsundbroen og Langelandsbroen.

Siøsundbroen er 558 meter lang og forbinder Siø med Tåsinge. Op til broen er der i begge ender en dæmning og samlet er den 1400 meter. Den åbnede i 1959 og er en lavbro af typen bjælkebro. Broen er så lav at kun små fartøjer kan sejle under den.

Langelandsbroen kan med sine karakteristiske buer ses flere steder fra Øhavsstien - sågar helt fra Marstal. Broen blev indviet i 1962 og er 774 meter lang. Den er en kombination af en bjælkebro og en buebro. Gennemsejlingshøjden under buen er 26 meter, så der er flot udsigt fra toppen!

Siø er én af de mest fuglerige øer i Det sydfynske Øhav.

Rundt langs kysten yngler en lang række kystfugle. Efterår og vinter raster bramgæs, knortegæs, grågæs og svaner i tusindvis.

Sydøst på øen findes et delvist oversvømmet areal, hvor der ses mange vadefugle.

OBS. I yngletiden fra 1. marts – 15. juli er Øhavsstien langs kysten lukket for færdsel og du skal gå på stien langs hovedvejen. (se den røde linje på kortet i fotos)

Praktisk at vide

Overnatning:
I Rudkøbing finder du både hoteller, B&B, campingplads og vandrehjem


Indkøb:

Rudkøbing
Spisesteder: Rudkøbing