©  Foto:

Odins Bro - dobbelt svingbro

Odins Bro er en dobbelt svingsbro, dvs. at de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Åbningstider

I perioden 1. april til 30. september er brovagten at træffe:
- mandag til fredag, kl. 05.30 - 20.30,
- lørdage, søndage og helligdage, kl. 08.30 - 20.30.

I perioden 1. oktober til 31. marts er brovagten at træffe:
- mandag til fredag, kl. 05.30 – 20.30,
- lørdage, søndage og helligdage er brovagten ubemandet.

Af hensyn til myldretidstrafikken over broen vil åbning for skibstrafik kun undtagelsesvis finde sted
i følgende tidsrum:
Mandag - torsdag: Fredag:
Kl. 06.30 – 08.30 Kl. 06.30 – 8:30
Kl. 14.30 – 16.30 Kl. 14.00 – 16.00

Erhvervsfartøjer kan forlange vederlagsfri gennemsejling uden for brovagtens træffetid, når der med
brovagten er truffet aftale herom senest 1½ timer før den ønskede passage.

Fritidsfartøjer kan kun passere broen på følgende fastsatte tidspunkter:
1. april til 30. september:
Hverdage
kl. 6.00, kl. 8.30, Kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 17.30, kl. 20.00, kl. 21.30*
Lørdag-søn- og kl. 6.00*
kl. 8.30, kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 16.30, kl. 18.00, kl. 20.00, kl. 21.30*
Helligdage:
1. oktober og 31. marts:
Alle dage kl. 08.30* kl. 13.30* kl. 16.30* kl. 20.00*

*) Fritidsfartøjers gennemsejling aftales senest 1 time før det angivne tidspunkt med vagthavende brovagt på tlf. +45 7228 2010.
Se afsnit om kommunikation for tilkendegivelse af ønsket passage.

Husk altid at føre broflag, signalflag N, når der ønskes passage af Odins Bro.