Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv

Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Service og information
Øvrige virksomheder
Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv
Adresse

Lejbøllevej 26

5953 Tranekær

Arkivet opbevarer indleverede/indsamlede billeder, protokoller, dokumenter, slægtshistorier og forskellige papirer der fortæller om ejendomme og folk som hørte under sognene, der indtil 2007 hørte under Tranekær Kommune, Hou – Stoense – Snøde – Bøstrup – Tranekær – Tullebølle.
Formidler lokalhistoriske oplysninger gennem foredrag, udstillinger og byvandringer m.m.

Adresse

Lejbøllevej 26

5953 Tranekær

Sidst opdateret af
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland