©  Foto:

Nislevgård

Nislevgaard ved Otterup har eksisteret som herregård i mange år under adelsfamilierne Mule og Sehested. Herremændene har været skyld i, at landsbyen Nislev både blev slået ihjel og senere genopstod...

Nislevgård er en gammel herregård på Nordfyn. Herregården blev nævnt som Nislevgaard første gang i 1581, da Odenses borgmester Hans Mule købte den af Kronen.

Hans Mule blev adlet af kongen i 1591, og siden blev herregården udvidet flere gange.

Nislevgård har været ejet af flere adelsslægter.

Det var ejeren Christoffer Clausen Sehestedt, som i 1689 fik udvidet herregårdens marker ved at nedlægge landsbyen Nislev – alle gårdene blev revet ned, og jorderne lagt ind under herregårdens egne marker. Nislevgård fortsatte som avlsgård under slægten Sehestedt Juul, der valgte at bo på Ravnholt Gods, der ligger i Nyborg Kommune.

Hovedbygningen var dengang af bindingsværk. Den blev nedrevet for at give plads til den nuværende hovedbygning fra 1895, der er opført i rød mursten med sokkel i tilhuggede kampesten.

I 1925 solgte Sehested Juul-familien Nislevgård. Det skyldes Lensafløsningslovens (1919) bestemmelser. Ifølge disse skulle betales en afgift til staten, og der skulle afgives jord til udstykning af husmandsbrug.  Hele Nislevgård blev udstykket for at undgå udstykninger fra andre af slægtens ejendomme.

Markerne blev udstykket til 45 husmandsbrug og 13 tillægsparceller, og på den måde genopstod landsbyen Nislev.

Selve bygningen blev brugt som spædbørnshjem. Fra 1980 har Nislevgård været efterskole.