©  Foto:

Naturen på Sprogø

Sprogø er beriget med helt enestående dyre- og planteliv. Ca. 300 forskellige plantearter og omkring 50 fuglearter, der yngler på øen. 

 

 

Naturen på Sprogø er levende og rummer et helt enestående dyre- og planteliv - både før og efter Storebæltsforbindelsen.

Sprogø har gennem mange år fungeret som en slags naturreservat. 70 fuglearter ynglede her, og mere end 120 arter brugte øen som gennemtræks- og rastelokalitet. På gode dage rastede mellem 20-40.000 fugle. Øen var rig på på fasaner, harer og den grønbrogede tudse.

Sprogø ligger i det nedbørsfattige Storebæltsområde med relativt mange solskinstimer, hvilket begunstiger en række planter med hovedudbredelse i Midt- og Østeuropa samt Asien. Der er fundet ca. 300 forskellige plantearter på Sprogø.

Der yngler i dag omkring 50 fuglearter med edderfugle som den største gruppe. Lige så mange arter bruger øen på deres trækrute, og bl.a. musvåger har omlagt deres rute hen over Sprogø. Får og køer sørger for en naturlig afgræsning af øen. Foruden harer findes nu også mus og rotter, og det forventes, at også ræve vil indtage øen.

Hovedparten af Sprogø er omkranset af bornholmsk granit. Den nye del af Sprogø har fået tilført jordlag fra den gamle del. Det har betydet, at der allerede efter et år var 50 plantearter ud af de 300 der var på Gl. Sprogø.

Den grønbrogede tudse

Grønbroget tudse eller fløjtetudse som den også kaldes, er en fåtallig art i Danmark. Den lever kun på øerne i det østlige Danmark og findes således slet ikke i Jylland.

Den grønne frø

Den grønne frø er en hurtig og behændig jæger, som elegant hopper op af vandet og griber flyvende insekter. Den findes på øerne og i det sydlige Jylland.

Sund & Bælt

Sund & Bælt gør en stor indsats for at tage hensyn til miljøet.

Læs mere om Sund & Bælts engagement for at bevare naturen på Sprogø og i Storebælt.