©  Foto:

Næsbyhoved Skov naturområde

Næsbyhoved Skov - skoven, der gemmer på en middelalderlig kongeborg

Den ca. 15 ha store Næsbyhoved Skov er en bøgeklædt banke, klemt inde mellem Kanalvej og Næsbyvej. Sådan har det ikke altid været. Dengang der var vand i Næsbyhoved Sø, var den et skovklædt og ca. 18 meter højt næs, der strakte sig ud i søen. Beliggenheden med vand på de tre sider gjorde den velegnet at forsvare i ufredstider.
Allerede i 1200-tallet anlagde kongemagten et voldsted med dybe voldgrave og en borg på toppen. Næsbyhoved Slot var bolig og storlandbrug for skiftende konger og især dronninger.

Det vrimler med kulturhistoriske levn i og omkring skoven. Mellem borgbanken og Lille Fuglsang ligger en dæmning fra begyndelsen af 1500-tallet. Dæmningen opstemmede søen, så vandet kunne bruges til vandmølledrift. Vandmøllen er for længst væk, men dæmningen ligger der endnu. Syd for skoven ligger resterne af en dæmning, der skulle holde vandet tilbage under gravningen af Odense Kanal i begyndelsen af 1800-tallet.