©  Foto:

Mindetavle for byens købstadrettigheder

I forhallen til biblioteket findes en mindetavle på den højre væg med indskriften:

"ERIK, Danmarks, Norges og Sveriges konge, hertug i Pommern. Gav Kerteminde købstadret den 7. december 1413."