Manneken Pis, Bogense

Lille Manneken er ikke kun i Bruxelles, du finder ham også på Adelgade i Bogense!

Manneken Pis i Bogense er en kopi af den originale statue i Bruxelles.

Den lille figur har en spændende historie:I det 19. århundrede blev et spædbarn fundet på færgen fra Klakring. Da ingen af passagererne ville vedkende sig barnet, tog slagter Levinsohn drengen i pleje, og senere blev drengen adopteret af Levonsohns datter. Drengen Willum Fønss voksede op i Bogense og fik, efter nogle år i udlandet, titel af konsul.
Konsulen var Bogense dybt taknemmelig, og den 20. marts 1934 afslørede hans datter, Baronesse Rosenkrantz, den lille statue af Manneken, hvis historie man kunne sammenligne med konsulens.

Dengang var den lille nøgne dreng ikke populær hos alle i byen - og nogle ville gerne have givet ham bukser på hver dag.
Nutildags er Manneken i Bogense dog meget populær hos lokale såvel som turister.
Ved specielle lejligheder bliver Manneken Pis klædt ud.

Historien om Manneken Pis - live!

Museumsleder Palle Pedersen fortæller historien om Manneken Pis - vær med og hør den spændende historie!
Lørdag og søndag den 25.-26- juli kl. 14.00
Lørdag og søndag den 1. og 2. august kl. 14.00
Samtidig er der underholdning med Nordfyns Rosenvals v. Merete Back Knudsen.