©  Foto:

Landsbyhistorie: Humble Station

Langelandsbanen kørte fra 1911-1962

Humble station var en del af Danmarks veludbyggede jernbane-net

Langelands første - og eneste - jernbane åbnede i 1911. Humble oplevede stor vækst som følge af banen. Efter 2. verdenskrig var
banen i dårlig stand og den voksende privatbilisme gjorde at banen i 1962 måtte lukke. Stationsbygningen fungerede herefter i
mange år som Rådhus for Sydlangeland Kommune.

Fra 1910-11 opførtes Langelandsbanens 13 stationsbygninger. Humble station blev anlagt i byens sydlige del og var, som de øvrige af Langelandsbanens bygninger, tegnet af arkitekten Helge Bojsen-Møller i en enkel, men dekorativ stil, som er karakteristisk for banens stationer. Det var dog lokale, der stod for selve byggearbejdet; i Humble blev stationen bygget af Carl Nielsen fra Kædeby og P. Rask fra Humble.

Banen kunne indvies den 4. oktober 1911. I de følgende 51 år var Langelandsbanen øens vigtigste transportmiddel, og i kombination med de mange færger til og fra øen bragte banen det danske og europæiske fastland tættere på. Humble by oplevede også vækst som følge af banen og den trafik, den medførte. Efter 2. Verdenskrig var banen dog i dårlig stand, og den voksende privatbilisme gjorde efterhånden banen overflødig. I 1962 måtte Langelandsbanen lukke. Efter banens nedlæggelse blev Humble stationsbygning i flere år brugt som rådhus og siden som asylcenter.

Kilde: Humble, Lindelse, Tryggelev-Fodslette Lokalhistoriske Arkiv.