©  Foto:

Landsbyhistorie: Fattiggaarden

Bygninger med mange lokale erhvervshistorier

"Fattiggaarden"

Præcist hvornår bygningen blev taget i brug som fattiggård er man ikke helt sikker på, men sandsynligvis i perioden 1810-15. Fattiggården havde plads til 14-16 fattiglemmer og var i drift indtil 1918, hvor bygningen overgik til at være kommunekontor. De tilbageværende fattiglemmer blev overflyttet til andre fattiggårde, som endnu var i drift.

Tekst: Nordlangelands Lokalhistoriske Forening