©  Foto:

Landporten i Nyborg

Landporten fik sin nuværende form i 1666 under Fr. III. Hvælvet er med sine 40 m Danmarks længste tøndehvælv. Overbygningen er opført af Frederik IV i 1750.

 Porten var indtil 1869 den eneste offentlige indfaldsvej, og når den var lukket for aftenen, var det ikke muligt at komme ind i byen før næste morgen.

Landporten blev beskyttet af kanonerne på Kronprinsens Bastion og af voldgraven, der gik ubrudt igennem foran porten. I 1764 blev træbroen i Lindealléen erstattet af en dæmning.

Træerne i Lindealléen blev plantet 1806.