©  Foto:

Kørup Slot

Kørup, Kjørup, Ko-torp og Putbus: Kørup Slot har en lang historie og mange ejere bag sig siden 1400-tallet, hvor stedet første gang blev omtalt som en udflytterbebyggelse.

Kørup Slot er en flot bygning, der ligger på vejen tæt ved Nærå Strand mod Flyvesandet. Det bliver første gang omtalt i 1400-tallet som en landsbyhovedgård. Navnet kommer af Ko-torp, der betyder ko-udflytterbebyggelsen. Her lå en landsby og en kirke, men gårdene blev nedlagt i begyndelsen af 1600-tallet, og siden lå Kørup tilbage som hovedgård. Kørup tilhørte adelsslægten Podebusk, der kom fra den vendiske ø Rügen. De skiftede senere navn til det tyske Putbus og arvede i 1702 familiens godser i Tyskland, hvorefter de flyttede og tog alt med - selv slægtens ligkister.

Herefter fik Kørup lov til at forfalde, inden det i 1781 blev købt af hofmarskal A. G. Moltke, som gjorde gården til et profitabelt landbrug. Den tidligere guvernør for De Dansk-Vestindiske Øer, Vilhelm de Roepstorff, købte Kørup i 1795, og senere indgik Kørup i grevskabet de Roepstorff indtil 1921 efter lensafløsningen. Siden har Kørup haft mange ejere, og markerne er solgt fra. Erhvervsmanden Thor Stadil har ejet hovedbygningen siden 2005.

Hovedfløjen er fra 1582, og mellem 1750 og 1780 blev der tilføjet en sydlig sidefløj. Mellem 1800 og 1820 blev der bygget en sidefløj mod nord, der står frit.

Kørup er ikke åbent for offentligheden, men I kan se bygningen fra vejen.