©  Foto:

Kløversti

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der har til formål at få danskerne til at genopdage deres egen by og lege turister i alle de andre byer. En Kløversti består som udgangspunkt af fire ruter, der alle udgår fra samme sted mærket med en Kløverstipæl.

I Svendborg er der etableret to ruter, som udgår fra Sydfyns ErhvervsForskole på Hellegårdsvej 63 ved Tankefuld. Ruterne er markeret med farverne grøn og rød og er henholdsvis 2,5 km. og 5 km. Den grønne sti har temaet Natur og Friluft og den røde sti har temaet Idræt og Ungdom. Undervejs på ruterne er der små aktivitetsspots eller historier fra lokalområdet - det kan være udsigtsposter, historiske fortællinger eller inspiration til fysisk aktivitet. 

Kløverstierne giver brugerne en nem mulighed for at forene friluftsliv, motion, sundhed og oplevelser.

De to stier er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, medlemmerne i Den Sydfynske Idrætsklynge, uddannelsesinstitutioner i lokalområdet og lokale idrætsforeninger. Derudover har de lokale repræsentanter fra Friluftsrådet deltaget i projektet. Etableringen af stierne har desuden været en del af et undervisningsforløb på Sydfyns ErhvervsForskole.