©  Foto:

Kirkerundtur på Hindsholm

En lang vandretur rundt til Hindsholms 5 smukke kirker.

Turen er trafiksikker, da en stor del af den er på den nedlagte jernbane, som gik fra Odense over Kerteminde til Martofte. Dejlig lige-ud-vej gennem de skønne, særprægede landskaber. Med udgangspunkt i Camp Hverringe køres ad Bøgebjergvej nordpå langs Storebælts kyst og Bøgebjerg Skov. Videre forbi Bøgebjerggård, som hører under godset Hverringe. Fortsæt til:

Kirke 1. Stubberup Kirke.
Den er Hindsholms smukkest beliggende kirke med en storslået udsigt. I gamle dage kaldte sømændene den for “den hvide jomfru”, de brugte den som sømærke. Selve kirken er en langhusbygning bestående af senromansk skib, sengotisk lang-huskor, vestforlængelse samt vesttårn og våbenhus i syd fra renæssancetiden. Bemærk, at tårnet har skibets fulde bredde, hvorved hele kirken får et meget impossant udseende. Våbenhuset antageligt fra 1750 og tårnet fra 1600 tallet. Altertavle: Fint træskærearbejde fra 1632 Døbefont: Romansk granitfont Prædikestol : 1600 tallet Ved døren ud til våbenhuset står kirkens gamle pengeblok, hvortil krævedes 3 nøgler. En grum og spændende fortælling knytter sig til denne kirke. Det er sagnet omkring Marsk Stig. Er det et sagn, eller er det virkelig hans skelet, som befinder sig under en unavngiven ligsten under gulvbrædderne. Kirken er åben for besøgende mellem 8.00 – 16.00

Turen går nu ned ad kirkebakken, målet er landsbyen Dalby. Hertil er der to smukke sti-muligheder:
Sti 1: For foden af kirkebakken krydser jernbanestien vejen, Drej tv. mod Dalby – (th. mod Fyns Hoved via landsbyen Martofte). Ved stiens slutning drejes th. og Dalby ligger lige for.
Sti 2: Fortsæt forbi jernbanestien til et “vej-T”, det er Fynshovedvej som th. går mod Fyns Hoved. Lige omkring hjørnet bemærkes: Vejkrucifikset. Det blev opført som en tavs demonstration fra kirkens side mod besættelsesmagten i 1941. Under mystiske omstændigheder forsvandt samme krucifiks i 1974. Den indhegnede plads lå tom hen indtil den 5. Maj 1993, hvor Hindsholmerne fik deres krucifiks tilbage. Der blev afholdt en festgudstjeneste i Stubberup Kirke , hvorefter man gik i procession til afsløringen af den nyerhvervelse, som ses i dag. Vend og kør ca. 200m syd på Fyenshovedvej drej tv. ad Mølle-gyden (der er ingen vejskilt, men det er den eneste vej til venstre) en markvej , som går mod Dalby og over godset Scheelenborgs udstrakte marker forbi vejens højeste punkt med en skøn udsigt. Netop på dette punkt lå tidligere en mølle og en møllerbolig. Ved Møllegydens afslutning er Dalby nået. Her drejes th. og Kirke 2- Dalby kirke ligger lige for.

Kirke 2. Dalby Kirke
Kirken ligger centralt placeret ved siden af Holmens store skole – Hindsholmskolen. Kirken er indviet til Skt. Peder og opført mellem 1150 og 1200. Kirken består af et romansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse. Bygningen er opført af kampe-sten. Tilmuret rundbuevindue i nordmuren. Tårnet tilføjedes i begyndelsen af 1500 tallet. Omkring 1755 omdannedes tårnet til gravkapel, og en pompøs indgangsportal i rokoko-ornamentik med heraldisk dekoration blev opsat med Brockdorff’ernes våben indfældet. Døbefonten er ny, den gamle står i Dalby Valgmenighedskirke. Dåbsfadet er fra 1575. Alteret er udskåret rennæssancearbejde fra 1633. Det øverste felt viser Samson, som bærer byporten i Gaza, symbolet på kraft og styrke. Præste – og degnestolene på hver sin side af altret er ungrenæssance fra 1588, de er kirkens ældste inventar. Åben i sommertiden for besøgende mellem 8.00 – 16.00 Dalby Valgmenighedskirke (2a på kortet) (som ligger på Dalby Bygade) Udenfor kirken står en mindesten over skolemanden Christen Kold, som virkede ved Dalby friskole 1852 – 1862. Hans engagement i Friskolen og i Valgmenigheden styrkede i høj grad den grundtvigske bevisthed på Kertemindeegnen. På kirkegårde i Dalby ligger adskillige friskolelærere begravet. Kirken blev indviet i 1898. Den er tegnet af lærer Andreas Bentsen. Kirken er i rødsten med to tårne, skib og kor ud i et. I kirkens indre har man tilstræbt et kraftfuldt formsprog, som skal lede tanken hen på den tids opfattelse af gammel, nordisk stil. Kirken er kun åben i forbindelse med kirkelige handlinger.

Nu er det tid “at hoppe” på jernbanestien igen. Umiddelbart efter Valgmenighedskirken th ad Mosegårdsvej ca. 200m fremme kommer jernbanestien på venstre hånd. Næste stop er Mesinge, Lige ved opkørslen fra stien ligger præstegården og ved siden af den

Kirke 3. Mesinge kirke
Kirken er smukt beliggende midt i landsbyen på den gamle bytomt. Kirken var i middelalderen viet til Skt. Caterina og kaldtes tidligere Skt. Karen med den blå kåbe, muligvis på grund af et helgenbillede i kirken. Det er den tredje største landsbykirke på Fyn og er opført mellem 1100 og 1200. Romansk skib med sengotisk langhuskor. I 1400tallet blev kirken forlænget mod øst og vest. Koret blev opført og ved øst-gavlen opførtes en høj murpille, som foroven afsluttedes i et ottekantet spir. Altertavlen er fra 1591. Midterfeltet med Anna E. Munchs “Bespisningen i ørkenen” er indsat i 1928. Prædikestolen fra 1594 er i eg med indlagt ibenholt og rosentræ. Døbefont er romansk. Er blevet omhugget, fundet i præstegårdshaven i 1882 og genopstillet i kirken. I koret er rosetten og dekorationen på hvælvingsribberne udført af den lengendariske “Mesingemaler”, som også er mester for kalkmalerierne i både Ullerslev og Flødstrup kirker. Over korbuen hænger et krucifiks fra omkring år 1500 med de fire evangelistsym-boler. Kirken er åben hver dag mellem 8.00 – 16.30 Sydøst for kirken ligger den gamle kirkelade fra det 12.årh. hvor tienden blev indført (datidens kirkeskat). Kirkeladen er istandsat og fredet i klasse A.

Kør nu tværs over Fynshovedvej ad Tavlundsvej mod Viby, ca 3 km til

Kirke 4. Viby kirke
Viby var ejet af naboherregårdene Broløkke og Hverringe. Gårdene er nu samlet i Hverringes godslandskab, hvor Viby også hører til. Vibys idylliske kirke har et bindingsværkstårn i øst (fra ca. 1760). I syd har Hverringe Gods i 1800 tallet udvidet kirken med et gravkapel i rokoko stil med kuppelsvunget kobbertag. Det rummer medlemmer af slægten Iuel (Hverringe). Kirken er den yngste på Hindsholm. Den består af romansk skib, gotisk midtparti og sengotisk langhuskor. I den vestlige ende (ved orglet) fandt man i 1980 nogle enestående efterreformatoriske kalkmalerier, det lykkedes at redde 3 af de fire kartoucher (Eva’s skabelse) – (Kristi himmelfart) og (Jesu dåb i Jordan floden) . Ribberne er udsmykket med drueløv. Kirkens indre blev restaureret i 1895, hvorfra stolestader og prædikestol stammer. Kirken er åben hver dag fra 8.00 - 16.30.

Lige overfor kirken ligger landsbyens hospital. Den smukke lille bygning blev opført af Broløkke Gods omkring 1780. Den fungerede som et asyl for gamle, syge og fattige, der havde tjent på godset. Der var fire små et-rums lejligheder i hospitalet, hver med sit ildsted til madlavning og varme. Inden landsbyen forlades anbefales en afstikker til den gamle mølle (4a på kortet), som ligger på Rødsbækvej (sidevej th. fra Viby Bygade ). Møllen kører hver søndag eftermiddag i turistsæsonen.

Kør nu ad Målebakkevej, drej tv. mod Camp Hverringe og nyd Godslandskabet, som er blandt de smukkeste i landet. Det ligger ud til Kertemindebugten og er fredet. Til godset og sognet hører også øen Romsø, der er udlagt til naturskov.