©  Foto:

Kalentegården i Nyborg

Kalentegården er bygget af kirken i første halvdel af 1400-tallet.

16 Kalentegården, Torvet 3

På dette sted har ”Store Kalentegilde”s gård ligget, bygget af kirken i første halvdel af 1400-tallet. Efter reformationen bortskødedes gården, og den var en tid apotek. I 1776 ejedes den af købmand Jørgen Nielsen, der også var ejer ved branden i 1797.

Branden raserede foruden Kalentegården syv nabohuse, og herefter opførtes det smukke klassicistiske borgerhus, hvis facade er diskret smykket med guirlander. Den trekantede gavlkvist, den omkransende tympanon og vingeteglen har så mange ligheder med Johan Jakob Enckes huse, at der må være en vis indflydelse. Under huset findes en middelalderlig kælder.