©  Foto:

Jakob Enckes Gård i Nyborg

Dette storslåede hus byggede den lokale bygmester Johan Jakob Encke til eget brug. Huset blev formentlig opført umiddelbart efter branden i 1797 og har stået færdigt i det ydre måske i 1798.

7 Jakob Enckes Gård, Kongegade 12

Dette storslåede hus byggede den lokale bygmester Johan Jakob Encke til eget brug. Huset blev formentlig opført umiddelbart efter branden i 1797 og har stået færdigt i det ydre måske i 1798. Der er tale om en fornem klassicistisk bygning med tung fronton over midtpartiet. En detalje, der viser tilbage til barokken. Da det var færdigt, stod det uden sidebygninger, facaden mod gaden var kalket rødgul, mens alle dekorationerne var hvidkalkede.

Førstesalen rummede fem stuer i hele husets længde forbundet af fire ens brede døre i smukt profilerede karme. Sidebygningerne i bindingsværk er fra 1805. Encke solgte ejendommen i 1811, men han kan dog stadig have boet der, idet han først døde i 1818. Huset har været beboet af flere andre familier samtidig med Johan Jakob Encke, bl.a. Michaelsen-slægten. Her fødtes købmandssønnen Carl Michaelsen, som udvandrede til Columbia, hvor flere af hans efterkommere blev præsidenter.