©  Foto:

Hverringe Gods

På Hverringe forener vi fortid og nutid, natur og kultur, produktion og bevaring

Hverringes historie går flere hundrede år tilbage i tiden

Hverringe blev stamhus i 1768. Det nuværende smukke, trefløjede anlæg blev opfært ca. 1790 af Hans Rudolph Iuel, der især er kendt for sin indsat under Napoleonskrigen, hvor han i 1809 ledte en ekspedition mod de engelske tropper på Romsø. 100 englændere blev taget som krigsfanger og i mangel af bedre spærret inde i Kerteminde Kirke.

Frasalget af fæstegårde til selveje er sket meget sent fra Hverringe, hvilket er en del af forklaringen på de fint bevarede landsbymiljøer, især i Viby og Måle.

Godset er stadig i slægten Iuel-Reventlows eje. Det drives i dag som et moderne storlandbrug med speciale i græsfrø. Godset er endnu en stor ejendomsbesidder på Hindsholm. Ejer tillige campingpladsen ved Bøgebjerg Strand.

Besøg herregården

Vi har mange henvendelser fra virksomheder og grupper der gerne vil besøge Hverringe og høre mere om historien der knytter sig til godset samt driften på en herregård.

Hovedbygningen er privat beboelse og derfor ikke åben for besøgende.

Temabesøg på den øvrige del af godset kan arrangeres for grupper i den udstrækning det kan passes ind i den daglige drift.

Et moderne landbrug

Rundvisning på avlsgården og ”walk and talk” på Hverringes jorder ved driftsleder Rune Gjengedal
Turen slutter med debat i Strand Cafeen på Camp Hverringe hvor der også serveres kaffe og brød.
Varighed 2 - 2½ time.
Samlet pris for en gruppe med maksimalt 20 deltagere ved kørsel i egne biler kr. 4.500,-
Kontakt: Driftsleder Rune Gjengedal på rg@hverringe.dk

Hverringe i oplevelsesøkonomien

Rundvisning på Hverringes jorder ved udviklings og marketingchef Dorte Øllegaard Utecht og efter følgende foredrag i Strand Cafeen på Camp Hverringe hvor der afsluttes med kaffe og brød.
Varighed i alt ca 2 - 2½ time
Samlet pris for en gruppe med maksimalt 20 deltagere ved kørsel i egne biler kr. 4.500,-
Kontakt: Udviklings og marketingchef Dorte Øllegaard Utecht på du@hverringe.dk