Holmsmose

Foto: Kim Hansen
Attraktioner
Naturområder
I mosen er der blandt andet lappedykkere, blishøns, hvidklire, viber og rørhøg.
Adresse

Klavsebøllevej

5953 Tranekær

Holmsmose er et vådområde på ca 30 hektar. Oprindeligt har området været drænet ved en pumpestation, men pumpen er nu stoppet og området oversvømmet. Området drænes nu ved naturligt udløb til havet. Området består af mosen hvor der står permanet vand og et område med våd og tør eng. I mosen er der blandt andet lappedykkere, blishøns, hvidklire, viber og rørhøg.

Adresse

Klavsebøllevej

5953 Tranekær

Facilities

Informationstavle

Eng

Mose

Sidst opdateret af
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland