©  Foto:

Hindsholm rundt 2

Hindsholm rundt 2 (42,2 km) (KORT 10)
Ruten er lavet i samarbejde med Henrik Mohr.
Turen tager afsæt i Kerteminde Centrum, og der skal før turen går i gang gøres opmærksom på, at meget af ruten er mark- og grusveje.

Cykel langs Nordstranden i Kerteminde med udsigt over Kerteminde Bugt og Storebæltsbroen. Lige efter sommerhusbyen er passeret skal der drejes til højre og fortsættes videre ad Hverringevej indtil, lige før, Hverringe Gods, hvor der drejes til højre ad Stavrevej, der følges til Måle. 
I Måle drejes der til højre ad først mulige vej, Stengårds Stænge, hvorefter der drejes til venstre ved Lykkegårdsvej.
Ved begyndelsen af Kalvehave Skov drejes ad markvejen til venstre, der følges indtil udgangen i den nordlige ende af skoven.

Camp Hverringe ses nu til højre, der skal dog ved den asfalterede Blæsenborgvej køres mod venstre. Drej efterfølgende til højre ad Sandbjergvej. Følg herefter 3. vej på højre hånd, der følges rundt venstre om indtil den noget større Bjørnegårdsvej nås, hvorpå der igen drejes mod højre og Storebælt. 

Turen fortsætter nordpå langs kysten, den går dog hurtigt ind i landet igen ad Hersnapvej og efterfølgende ad første vej på højre hånd ad Frederikslundvej, der følges hele vejen op til en større gård, hvor der via en mindre markvej, muliggør kørslen endnu længere nord på hele vejen op til Snave og den gamle jettestue Mårhøj.

Følg Snavevej forbi Mårhøj og ned til Martofte. 
I Martofte drejes til venstre ad Bakkegårdsvej, der bliver til Søvej, der skal følges helt ned til den asfalterede Bøgebjergvej, som man drejer til højre ad ind gennem Stubberup til landevej 315, der kortvarigt følges mod venstre et par hundrede meter, hvorefter der igen drejes mod venstre ad første vej mod Knurrehave, Hersnap og til sidst Dalby, som der cykles ind i nord fra ad Møllegyden, Hersnapvej og til sidst Dalby Bygade som man skal cykle til venstre af indtil den går over til Kastelvej, der følges hele vejen til Viby.

Herfra drejes til højre ad Rødsbækvej indtil landevejen nås, der krydses ved at køre til højre og så til venstre kort efter ad Tårup Østergyde. I Tårup drejes til venstre ad Tårup Bygade, der følges ud af byen mod syd, ude af Tårup skifter den til markvej, bliv dog stadig på samme vej. Herfra går alle stier ind mod byen. Ruten er tegnet så du kommer ind i byen ved Kohaven.