©  Foto:

Hesselager Kirke

Hesselager kirke er oprindeligt en romanske kirke der er meget præget af de store ombygninger, der har fundet sted.
Kirkens ældste del - det romanske skib - er opført af kampesten på en sokkel af granit.

I den sene middelakder er vesttårnet med trappetårn på sydsiden føjet til kirken. I samm periode er det romanske kor revet ned og et nyt opført i kirkens bredde. Koret og skibet fik ved samme lejlighed hvælvinger.