©  Foto:

Gulstav Mose - Åbent Tårn - forårets fugle

Kom med til Åbent Tårn i Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose 

Forårstrækket på Sydlangeland

Viber og lærker er for længst ankommet og mosen syder af aktivitet.
Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket.

Et dybt hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).
Foto: Bjergand, Jørn Skeldahl