©  Foto:

Guldbjerg Kirke v. Bogense

Guldbjerg Kirke ligger smukt oppe på bakken oppe over vejen, og den kønne gamle landsbykirke tæt på Bogense får tankerne tilbage på gamle dage på landet.

Guldbjerg Kirke er placeret lidt ensomt og ophøjet på en bakke lidt uden for landsbyen Guldbjerg. Området er ellers meget flad moræneslette, men lige her løber Grindløse Ås, hvor kirkebakken er dens vestligste punkt.

Ifølge legenden blev kirken bygget her, fordi ingen kunne blive enige om, hvor kirken skulle ligge. Derfor lod de tre stude fra hver sin ende af sognet gå løse en nat, og da det var en stormfuld nat, søgte de alle tre ly bag bakkens top - og dermed havde de valgt kirkens placering.

Kirken er bygget i 1200-1300-tallet og er blevet bygget om og forstørret flere gange. Den oprindelige bygning var ret lille, og kirkeskibet havde kun en længde på 9,5 m.

Kirken hørte under Kronen indtil 1696, hvor ejeren af herregården Gyldensteen (som dengang hed Enggård) fik skøde på både Guldbjerg Kirke og Nørre Sandager Kirke. Kirken fik selveje i 1914.

Værd at se:

- Prædikestol er fra 1648 og i bruskbarok med statuetter. Der er tre adelsvåben for Gregers Krabbe og hans hustruer Hedvig Rud og Dorte Krabbe, slægten Daa, samt Erik Qvitzow og Susanne Juel. Den er muligvis flyttet fra Nr. Sandager Kirke.

- Altertavle i barokstil fra 1710. Rammen er skænket af etatsråd Ehrenschild. Maleriet blev sat på i 2011 og erstattede et meget mørkt maleri af Korsfæstelsen fra 1801. Det nye maleri er malet af den kendte Bogense-kunstner Frank Hammershøj og forestiller legenden om kæmpen Kristoforus, der bærer Kristus på sine skuldre og derefter drager ud i verden for at prædike om Kristus, fordi hans tro er lige så stor som hans styrke.

- Mellem skib og våbenhus dørfløj med smedejernsbånd, hvoraf et har indskriften 'anno 1632, da lo Lars Oelsen denne kirkedør gøre, Jørgen Smed'.

Det er muligt at få adgang, det er blot nødvendigt at kontakte præsten og personalet.