©  Foto:

Gråbrødre Kloster

Graabrødre Kloster er et historisk Franciskanerkloster, der blev grundlagt af kong Erik Klippinge i 1279. Han skænkede sin kongelige gård og tilhørende bygninger til Franciskanermunkene. Dette var en almindelig praksis på den tid, hvor konger og adelsmænd ofte støttede religiøse institutioner og klostre.

Ved reformationen i Danmark, som fandt sted i 1536, blev klosteret overtaget af kronen, og dets ejendomme blev konfiskeret. Christian III, kongen på det tidspunkt, udstedte et gavebrev den 27. oktober 1539, hvor han fastslog, at klosteret skulle omdannes til et "meenigt Hospital og Syge-Huus i Vort Land Fyen." Dette betød, at klosteret blev omdannet til et hospital og sygehus, der betjente samfundet i området i de følgende 250 år. Det fungerede sandsynligvis som et vigtigt sted for sundhedspleje og behandling i sin tid.

Desværre blev klosterets kirke forsømt og forfaldt, og den blev nedbrudt i begyndelsen af 1800-tallet. I dag er det hospitalssalen, der er blevet ombygget og indrettet til kirkebrug. Det er ikke ualmindeligt, at tidligere klostre og religiøse bygninger bliver genbrugt til forskellige formål i løbet af århundrederne, afhængigt af samfundets behov og ændringer i religiøs praksis.

Instrumenter i Klosterkirken
Klosterkirken har et orgel, der blev bygget af Marcussen & Søn i 1991. Dette orgel er et imponerende instrument med 17 stemmer, der er fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet spiller typisk en vigtig rolle i kirkeservice og liturgi. I kirken findes også et klaver.