©  Foto:

Glorup Gods og park

Glorup, som ligger ca. 10 km fra Nyborg, er en af Danmarks mest interessante godser. Det blev opført i 1590'erne som en firefløjet renæssancegård, men blev i 1765 ombygget til et tidstypisk, lille elegant barokslot

Moltke, som købte Glorup Gods i 1762, var stolt af sin nye ejendom, men huset var allerede gammeldags, så han lod N.H. Jardin, tidens førende arkitekt, og dennes bygningstegner Christian Josef Zuber se på Glorup med henblik på en modernisering.

De fire lave fløje dækket af det vældige mansardtag med kviste bevaredes stort set uændret. Vestfacaden i den indre gård fik de tre midterste fag forhøjet med en etage og hovedporten fik en ny overbygning, der krones af en lanterne. På attikaen er der en indskrift, der siger, at A.G. Moltke i 1765 lod bygningen forny. Murene var stadig holdt i hvidt, mens vinduesindramninger, gesimser og reliefsøjler delvis blev holdt i gult. Der kom en stor fritrappe op til hovedindgangen og i nord - og sydaksen i anlægget blev der anbragt trapper.

H. C. Andersen kom meget på Glorup og skrev i et brev: "Det er just et ophold efter min smag, det er et slot ganske i italiensk stil og med en have, som engelske parker." H. C. Andersen gik rundt i haven og var ivrig tilskuer til omlægningen af denne.

Haven er en af Danmarks første romantiske haver, en såkaldt anglokinesisk have indrammet af to store parallelle lindealléer. I haven skaber egetræer, frugttræer og eksotiske planter sirlige og regelmæssige mønstre.

Glorup Gods’ have er en privat have, og derfor bør besøgende vise hensyn, når de er på besøg. Haven er åben for besøgende torsdag til søndag i tidsrummet 10-16 i perioden 1. april til 31. september.

Hovedbygningerne til Glorup Herregård og Rygård er omgivet af skove, som tidligere har været under indflydelse af tanker om dyrkning af indførte træarter. Her findes lærk, douglas- og ædelgraner.

OBS: Gæster bedes venligst følge den opsatte skiltning, benytte de anviste stier og opholde sig på afstand af selve godset, der anvendes til privat beboelse.